TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

Khoa Dược – Kiểm soát nhiễm khuẩn – Trang thiết bị vật tư y tế

“CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN – HIỆU QUẢ”

 1. Địa chỉ:

Nhà A, Trụ sở chính Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, Thị trấn Tứ Kỳ,  Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

 1. Sơ lược về Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế

Khoa Dược – Kiểm soát nhiễm khuẩn – Trang thiết bị – Vật tư y tế được thành lập vào tháng 9 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập 02 khoa: Khoa Dược và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 1. Cơ cấu tổ chức:

          Khoa với 19 cán bộ, viên chức bao gồm: 01 Thạc sĩ Dược học, 01 Điều dưỡng chuyên khoa cấp I, 05 Dược sĩ đại học, 10 Dược sĩ cao đẳng và còn lại là các cán bộ khác

 1. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

ThS.DS Phạm Đình Ngự
Trưởng khoa

      

DSĐH. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phó Trưởng khoa

Ảnh tập thể khoa:

 • Bộ phận Dược:
 1. Chức năng, Nhiệm vụ

     5.1. Bộ phận Dược

          * Chức năng

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc trung tâm. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc trung tâm về toàn bộ công tác dược trong trung tâm nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

          * Nhiệm vụ

 1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
 2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
 5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong trung tâm.
 6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong trung tâm.
 8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
 9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong trung tâm.
 10. Tham gia chỉ đạo tuyến.
 11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc trung tâm theo đúng quy định.
 14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

5.2. Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

 1. a) Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT.
 2. b) Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư này.
 3. c) Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.
 4. d) Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

 1. e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.
 2. g) Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
 3. h) Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.
 4. i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.