TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

GÓI MÁU CUỐNG RỐN

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, TT Tứ Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3.747.107