Khai báo y tế tự nguyện trên phần mềm ncovi

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh trên toàn quốc hãy thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện.Hãy tải phần mềm ứng dụng NCOVI tại địa …