TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

khoa Xét nghiệm

1..Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ – Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương

  1. Điện thoại:
  2. Cơ cấu tổ chức:
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú
1 Trần Thị Như Quỳnh Nhân viên BSYK Phụ trách khoa
2 Nguyễn Kim Ba KTY trưởng KTVXN ĐH, CKI
3 Nguyễn Hải Sơn Nhân viên KTVXN ĐH
4 Nguyễn Thị Dương Nhân viên KTVXN ĐH
5 Ngô Thị Thu Nhân viên KTVXN ĐH
6 Phạm Thị Thùy Mỵ Nhân viên KTVXN ĐH
7 Phạm Thị Thu Lan Nhân viên KT XN ĐH
8 Đào Thị Xiêm Nhân viên KT XN ĐH
9 Dương Thị Kim Dung Nhân viên KT XN ĐH
10 Vũ Thị Thanh Hằng Nhân viên Cử nhân XN
11 Nguyễn Văn Quang Nhân viên ĐD ĐH
12 Nguyễn Thị Ngân Nhân viên CĐ XN
13 Nguyễn Thị Hải Nhân viên KTVXN T/C
14 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên HĐ CN Kỹ thuật XN y học HĐ 9/8/2022
15 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Cử nhân Đ D
  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm :
  2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

5.1 Thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng:

+ Xét nghiệm: 02 máy sinh hóa phân tích các thành phần hóa sinh trong cơ thể như đường máu, mỡ máu, chức năng gan thận…, 02 máy tổng phân tích tế bào máu ngoại vi cho biết số lượng các dòng hồng cầu, tiểu cầu, Bạch cầu, Huyết sắc tố, 01 máy phân tích miễn dịch tự động AIA-360, 01 máy điện giải, 01 máy đông máu…Ngoài ra còn một số thiết bị khác như máy HbA1c, máy nước tiểu 10 thông số, máy ly tâm…

5.2 Chỉ đạo tuyến : Tham gia chỉ đạo tuyến theo sự phân công của trung tâm, chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.