TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

khoa KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1..Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ – Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương

  1. Điện thoại :
  2. Cơ cấu tổ chức :
STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Huyền Phó khoa ĐDCKI Phụ trách khoa
2 Nguyễn Thị Lộc Nhân viên Hộ lý
3 Bùi Thị Như Nhân viên ĐD ĐH
4 Nguyễn  Hồng Xiêm Nhân viên ĐD ĐH
5 Nguyễn Thị Thương Nhân viên ĐD cao đẳng
6 Trần Thị Tuyết Nhân viên ĐD ĐH
7 Phạm  Đình Quân Nhân viên CK I Dược

  1. Ban lãnh đạo đương nhiệm :
  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

5.2 Chỉ đạo tuyến : Tham gia chỉ đạo tuyến theo sự phân công của trung tâm, chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.