TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1..Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ – Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương

 1. Điện thoại :
 2. Cơ cấu tổ chức :
 1. STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú
  1 Nguyễn Thị Tâm Nhân viên Đ D ĐH Phụ trách phòng
  2 Trần Thu Trăng Nhân viên Cử nhân Việt Nam học
  3 Phạm Văn Tùng Nhân viên ĐD C/Đ
  4 Hoàng Thị Minh Dịu Nhân viên ĐD C/Đ
  5 Nguyễn Thị Mai Nhân viên ĐD C/Đ
  6 Phạm Thanh Loan Nhân viên HĐ ĐD C/Đ HĐ từ 03/4/2023
  7 Khương Thị Phương Nhân viên ĐD ĐH

  Ban lãnh đạo đương nhiệm :

 2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

5.2 Chỉ đạo tuyến : Tham gia chỉ đạo tuyến theo sự phân công của trung tâm, chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.